Funksjonsprinsipp for F-DRY rotoravfuktere

Adsorpsjonsrotoren har en stor overflate med silicagel, som ”fanger” vannmolekylene fra luften, når de passerer gjennom. Den roterer omtrent 8 ganger i minuttet.
 
Prosessluften ledes gjennom tørkedelen av rotoren, ved hjelp av en vifte, og forlater avfukteren som tørr luft. Vannet fra prosessluften er nå absorbert i rotoren, og fjernes med regenereringsluften, som holder en temperatur på 120-140oC,og ledes gjennom regenereringsdelen av rotoren. Den høye temperaturen får vannet i rotoren til å fordampe. Den fuktige luften blir fraktet ut av avfukteren og videre ut av huset, via et kanalsystem, for eksempel en 80 mm fleksibel slange.

F-DRY adsorpsjonsavfuktere virker helt ned i -35oC.

Avfukterne er ideelle etter vannskader fordi de produserer ekstremt tørr luft, som berger både isolasjon og andre materialer, slik at man kan unngå å rive opp gulv og vegger.

Alle adsorpsjonsavfukterene kan leveres med enten ”timer” eller hygrostat for kontrollert avfukting. I tillegg leveres slanger for utlufting av våtluft og distribusjon av tørrluft. Utluftingsslangen har spjeld for struping av utluftingen, slik at man kan justere temperaturen i viften som maksimerer kapasiteten, uten å måtte tilføre mer energi.

Adsorpsjonsavfuktere kan leveres i kombinasjon med bl.a. høytrykksvifte eller kondensavfukter til spesielle tørkebehov, samt diverse kanalsett til spredning av tørrluft.

En adsorpsjonsavfukter fungerer ved lavere temperaturer enn enn kondensavfukter. I tillegg bruker adsorpsjonsavfukteren vesentlig mindre energi per fjernet vannmengde, straks man er under 20oC.
 

Tekniske data

Type

 

F-DRY 200

F-DRY 300

Avfuktingskapasitet per døgn

i kg ved 20°/60%

18,7

25,7

Liter kilowatt-timer

i L / kWh

1,13

1,05

Kilowattstunde pro Liter

in kWH / l

0,89

0,97

Arbeidsområde

°C / % r.F.

-10°C bis +35°C

-10°C bis +35°C

Prosessluftmengde

m3/h

210

300

Våtluftmengde

m3/h

110

110

Kilowatt teller

 

ja

ja

Innbygget hygrostat

 

ja

ja

Spenning

V/Hz

230/1~/50/60

230/1~/50/60

Lyd til omgivelse 3 meter avstand

dB(A)

48

57

Maks energiforbruk

Watt

694

1040

Mål H/B/D

mm

285/290/395

370/335/430

Plassering

 

Gummibein

Gummibein

Vekt

kg

14

18

Made in Germany

 

ja

ja

 

Installasjon

 
 

 

 
Dette er avfuktere med innbygget automatikk og fuktstyring.
 
Det er ikke vanskelig å installere en avfukter fra F-Tech. Finn et sted med en utluftingsventil og monter opp en hylle i høyde med ventilen. Plasser deretter avfukteren på hyllen, før en Ø80 kanal ut gjennom ventilen, og koble til strøm (jordet stikk). Start avfukteren, og tørkingen er i gang (avfuktere med innbygget automatikk og fuktstyring).

Still hygrostaten på 50% for full beskyttelse av sykler, verktøy, klær og lignende.

Skal du kun beskytte mot muggsopp, kan hygrostaten settes til 60%.
 
Fukt gjør oss syke 
Nordmenn har mer allergier og luftveisproblemer enn noen gang før. Fuktige boliger, skoler og kontorbygg har mye av skylden. Ifølge overlege Jan Vilhelm Bakke, ved Yrkesmedisinsk avdeling på Haukeland sykehus, er spesielt barn og unge eksponert for allergiske luftveisproblemer og irritasjon som følge av fuktige bygg.
 

Ta fukten på alvor! 
Fukt og fuktskader regnes blant de mest alvorlige risikofaktorene i inneklimaet. Undersøkelser viser klar overhyppighet av allergi og forekomst av luftveislidelser, både i form av irritasjonstilstander i luftveiene, vanlig luftveisinfeksjoner og kroniske luftveislidelser, påpeker Bakke. Hans oppfordring er å ta fuktproblematikken på alvor. Når det oppdages fukt i bygningene må dette tas seriøst, og gjøres noe med.
 
Hvorfor har ingen fortalt oss dette tidligere?  
Mange opplever fuktproblemer i kjellere og kjellerboder. I mange tilfelle er det nesten umulig å  oppbevare klær, møbler og lignende der, på grunn av fuktighet og muggdannelser.
 
Kondensproblemer  oppstår gjerne om sommeren når en lufter bodene med varm sommerluft. Når den varme luften treffer de kalde kjellerveggene, oppstår kondens.  Etterhvert vil dette føre til utrivelig lukt og soppsporer på vill fart rundt, først i kjelleren, senere også oppover trapper og ganger.
 
For en stund siden, opplevde et borettslag i Bergen slike problemer.
– Helt siden innflytting har vi hatt problemer med fuktighet i kjellerbodene våre. Kjellerbodene har nærmest vært ubrukelige pga mugg og fukt. Vi har hatt besøk av mange eksperter, og det er installert mange meter med ventilasjonskanaler med isolering, og det hele uten at det har fungert, sier formannen i borettslaget.
 
Skepsisen var derfor stor da nye eksperte kom med en ny løsning. Denne gangen skulle det installeres en F-DRY ROTOR avfukter. Heldigvis viste løsningen seg å fungere. Bodene er nå helt tørre!
 
– Hvorfor har ingen fortalt oss dette tidligere? spør formannen i borettslaget, som mener at dette kunne spart dem for mye penger og mange bekymringer.
 
I kjellerboder er det viktig å redusere ventilasjonen mest mulig. Mindre friskluft gir lavere avfuktingsbehov. Avfukting kombinert med en liten "dose" friskluft gir et godt og sunt klima.
Bodene er ofte bygd i treverk.  Vi i F-Tech anbefaler å bygge åpne løsninger med for eksempel netting. Da vil det være lettere å holde hele arealet tørt.
 
Hentet fra F-TECH