Ventiler og ventilfester

Et bredt utvalg tilluft og avtrekksventiler for ulik kanaldimenasjon. Ventilfester med nippel og muffemål er tilpasset som feste for avtrekk- og tilluftsventiler og kanaler. Ergovent er beregnet innfelt i himlingen, deretter sparkles skjøtene. Ergovent kan reguleres med strupeskive, men beste løsning er benyttelse av pleumskammer over ventil.