Få Enovastøtte på inntil 10.000 kr ved søknad sendt innen 31.09.2023

Er din bolig energieffektiv? Da har du sannsynligvis allerede installert balansert ventilasjon med varmegjenvinning.

(Fra 01.Oktober 2023 blir maksstøtten for balansert ventilasjon justert ned fra 10.000 til 5.000 kr.

Du får i dag inntil 20% av totalkostnad tilbakebetalt fra Enova ved montering av balansert ventilasjon, i tillegg til en energieffektiv bolig med frisk filtrert tilluft som skiller ut forurensning som pollen og partikler fra uteluften.
Fuktig og forurenset luft suges ut fra bolig, men 80-85% av varmen fra denne luften gjenvinnes på veien og varmetapet holdes med dette på et minimum. 

Kan jeg få Enova støtte?

Støtte gis:

  • private husholdninger.
  • Helårsbolig eller fritidsbolig i Norge med godkjent byggemelding før juli 2010.
  • Bolig som ikke allerede har balansert ventilasjon installert.
  • Ventilasjonsanlegget må være kjøpt innen de siste 18 måneder.
  • Anlegget skal være prosjektert og kjøpt hos en godkjent forhandler som f.eks oss. Tegninger og relevante kvitteringer må vedlegges søknad.

Søknaden må gjøres av den enkelte husstand, Byggventilasjon AS er derfor ikke involvert i selve søknadsprosessen og kan dermed ikke gi garanti for at deres søknad blir innvilget.

Hvor mye kan jeg spare?

  • Sintef Byggforsk sine beregninger viser at varmetap via ventilasjon uten varmegjenvinner utgjør nesten 5% av energibruken i landet. Balansert ventilasjon med varmegjenvinner kan redusere ditt varmeforbruk med over 75%. Dette kan utgjøre flere tusen kr hvert år, avhengig av størrelsen på boligen.

 

Dersom dette høres interessant ut eller du har flere spørsmål ang. enovastøtte, anbefaler vi å kontakte Enova direkte.

Oppdatert: 22.08.23